مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده درء

حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

مبانی حقوق و قانون اساسی

عكاسی تبلیغاتی

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

جزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

مقاله فوبیای خاص در کودکان

پاورپوینت نظریه های مدیریت و مفاهیم مدیریت

بررسی visio

استانداردهای مربوط به سالنهای چند منظوره ورزشی واستادیوم فوتبال

اثرات مخرب ماهواره ای

روان شناسی احساس وادراک

داروهای ضد افسردگی

نقد اثباتگرایی، ماركسیسم، جنبش دانشجویی

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

مالکیت اشتراکی و مشاع

خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه

پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف ( فصل پنجم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی

مشروعیت ولایت فقیه

بررسی روابط دو جانبه ایران و پاكستان

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و ... در جامعه

اهمیت و جایگاه سبك مدیریت و كمك به سیستم اداری

ارتباط بین ریسك سیستماتیك سهام عادی و نسبت های مالی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بیكاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف