بررسی صنعت بیمه كشور

بررسی طرح‌های تولیدی

بررسی فرایندهای شیرین سازی گازهای طبیعی

بررسی قوانین كیفری ایران در امر پوشش مردم

بررسی میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش

بررسی نظام ارزیابی عملكرد كاركنان در شركت الكتریك خودرو شرق

بررسی نقش خانواده در پیش رفت تحصیلی دیرآموزان

بررسی نقش مدیریت كیفیت فراگیر در آموزش

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران

بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

پروژه معماری معاصر بررسی آثار کامران دیبا

پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی

روستا1

پاورپوینت عرصه های زندگی شخصی و اجتماعی

آمار تصادفات ایران

پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

پرسشنامه بهره وری در گمرک

پرسشنامه تجارت الکترونیک

پرسشنامه تحلیل مشتری مداری

پرسشنامه سامانه هوشمند جامع امور گمرکی

پرسشنامه عوامل جذب سرمایه گذاری

پرسشنامه کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان

آمارطلاق

پرسشنامه گمرکی

پرسشنامه میزان توانمندی كاركنان

پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی

پرسشنامه نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟

پرسشنامه نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد

بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان (با تأکید بر استانداری خوزستان)